Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt

Concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt

In 2017 hebben we meerdere onderzoeken gedaan om beter te begrijpen hoe de zorgverzekeringsmarkt werkt. We hebben onze bevindingen gepubliceerd over:

Kapitaalregulering belemmert toetreding en concurrentie zorgverzekeraars

De ACM heeft een onderzoek uitgevoerd naar toetredings- en groeidrempels op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. We hebben onder meer geconcludeerd dat hoge Europese kapitaaleisen en de beperkte mogelijkheden om hieraan te voldoen toetreding en concurrentie van zorgverzekeraars beperken. Andere belangrijke drempels zijn het verkrijgen van een vergunning bij DNB en reguleringsonzekerheid.

Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt

Ook in 2017 bracht de ACM de Zorgmonitor uit. Dat is een onderzoek onder consumenten over hun motieven om hun zorgverzekering te kiezen. Uit de Zorgmonitor 2017 blijkt onder meer dat de premiestijging van de zorgverzekering niet leidt tot meer overstappers. Zie ook: Zorgmonitor.

Ruimte voor concurrentie tussen zorgverzekeraars

De ACM deed samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar de ruimte die zorgverzekeraars hebben om zich meer van elkaar te onderscheiden. Meer onderscheid tussen zorgverzekeraars geeft patiënten en verzekerden meer mogelijkheden om te kiezen voor wat zij belangrijk vinden, zowel bij hun keuze van een polis als bij het selecteren van een zorgaanbieder.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de grote zorgverzekeraars zich meer van elkaar kunnen onderscheiden op dienstverlening en collectieve zorgverzekeringen. Van betere dienstverlening profiteren verzekerden niet alleen direct, het draagt ook bij aan de kwaliteit en diversiteit van het aanbod van zorg. Ook met op maat gesneden collectieve verzekeringen kunnen zorgverzekeraars bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg en preventie.

Basisverzekeringen en de keuzes van consumenten

Eind 2017 is het voorlopige onderzoeksrapport van de ACM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over basisverzekeringen en de keuzes van consumenten gepubliceerd. In het rapport 'Echte keuze op de polismarkt?' staat dat consumenten veel kunnen besparen op de basispolis van hun zorgverzekering. Uit voorlopige analyses blijkt dat driekwart van de verzekerden in 2016 een basisverzekering had waarvoor een goedkoper, vergelijkbaar alternatief bestond. Aangezien consumenten voor januari moeten beslissen of ze willen overstappen van zorgverzekeraar, deden de ACM en de NZa aan het einde van het jaar een oproep aan consumenten om goed op te letten bij de keuze voor een basisverzekering.

Het onderzoek stond hierna open voor consultatie. Zorgverzekeraars, consumenten- en patiëntenorganisaties en andere partijen konden reageren op de onderzoeksmethode, de voorlopige resultaten en de mogelijke oplossingen die de toezichthouders voorstellen. De reacties gebruiken we voor het opstellen van het eindrapport.