Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concurrentie op financiële markten

Concurrentie op financiële markten

Met de Monitor Financiële Sector (MFS) doet de ACM voortdurend onderzoek naar concurrentieproblemen op financiële markten. In 2017 hadden we speciale aandacht voor fintech-ontwikkelingen in het betalingsverkeer. De ACM vindt het belangrijk dat er meer concurrentie en innovatie in de financiële sector komt. Nieuwe partijen met innovatieve technologieën, de 'fintechs', vormen een stuwende kracht in de vernieuwing van de financiële sector.

Risico van uitsluiting van fintechs

De ACM-studie 'Fintechs in het betalingsverkeer' kijkt naar de positie van fintechs op de markt voor het betalingsverkeer. Banken hebben informatie in handen die fintechs nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden. De ACM concludeert dat er een reëel risico is op uitsluiting van deze nieuwe spelers. We gaan daarom nauwlettend in de gaten houden of banken wel toegang tot betaalinformatie verlenen aan aanbieders van nieuwe betaalproducten. De ACM kan daarbij optreden tegen anti-competitief gedrag op basis van de bevoegdheden uit de Mededingingswet. Daarnaast deed de ACM enkele aanbevelingen om het risico op uitsluiting te verminderen.

ESB-dossier over fintech

De ACM en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben in 2017 meegewerkt aan een dossier van Economische Statistische Berichten (ESB). Er is een speciale uitgave met daarin veel artikelen over innovatie in betaalsystemen. Het gaat bijvoorbeeld over de invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer en over de mogelijke uitsluiting van nieuwe toetreders op de betaalmarkt.

Toezichtskosten geen belemmering voor nieuwkomers in de financiële sector

De ACM vroeg een adviesbureau om onderzoek te doen naar de toezichtskosten voor fintechs. DNB en AFM heffen deze kosten in Nederland. De vraag is of deze kosten de toetreding en groei van fintechs in Nederland belemmeren. Eind 2017 publiceerden we het rapport waaruit blijkt dat de toezichtskosten geen grote invloed hebben.