Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concurrentieproblemen bij staatsbedrijven aangepakt voor de reiziger

Concurrentieproblemen bij staatsbedrijven aangepakt voor de reiziger

In 2017 heeft de ACM concurrentieproblemen aangepakt bij 2 staatsbedrijven, namelijk bij NS en bij Schiphol. De concurrentieregels gelden niet alleen voor private ondernemingen. Ook staatsbedrijven, bedrijven waarvan de Nederlandse staat aandeelhouder is, vallen onder ons toezicht. De ACM heeft vastgesteld dat NS haar machtspositie misbruikte bij de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Dit is nadelig voor de reiziger. NS heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. Daarnaast constateerde de ACM dat er contacten waren tussen Schiphol en KLM die concurrentierisico's met zich meebrachten. Die contacten gingen onder andere over de beperking van de groeimogelijkheden van andere vliegmaatschappijen. Schiphol en KLM hebben toezeggingen gedaan aan de ACM om de risico's te ondervangen. De ACM stelde geen overtreding vast. De toezeggingen dragen bij aan een gelijk speelveld op de luchthaven. Daarvan profiteert de reiziger. 'Overheid en Markt' is één van de thema's van de ACM Agenda 2016-2017.