Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Concurrentietoezicht

Concurrentietoezicht

De ACM treedt op tegen kartels en misbruik van dominante marktposities. Daarnaast doen we markonderzoeken om een beter beeld krijgen van de markten waarop we toezicht houden. Uit marktonderzoeken kunnen concurrentieproblemen aan het licht komen. Ook geven we voorlichting over de toepassing van de concurrentieregels, bijvoorbeeld in leidraden.

Met de inzet van onze instrumenten zoeken we naar de meest effectieve en efficiënte manier om concurrentieproblemen aan te pakken.

Wat hebben we in 2017 bereikt?

In 2017 heeft de ACM onder andere:

De ACM stelde ook vast dat NS misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie bij de aanbesteding van Limburgs openbaar vervoer. Zie verder: Regulering vervoersmarkten. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen 6 betonmortelcentrales, waarin Mebin of Dyckerhoff participeren, moeten worden aangepast in verband met de toezeggingen die zij in 2016 deden aan de ACM.

Handhavingsverzoeken

In 2017 ontving de ACM enkele verzoeken om handhaving. De ACM kan niet alle problemen voor consumenten en bedrijven oplossen. Daarom maken we keuzes. Om te bepalen welke zaken we oppakken, stellen wij onszelf de volgende 3 vragen:

  1. Hoe groot is de schade voor de consument?
  2. Wat is het maatschappelijke belang?
  3. Zijn we in staat om het probleem effectief op te lossen?

In het document 'Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt' (Staatscourant, 18 maart 2016) maken we inzichtelijk waarom wij in het ene geval wel en in het andere geval geen handhavingsonderzoek uitvoeren.

Een voorbeeld van prioritering van een handhavingsverzoek is het handhavingsverzoek van kabelmaatschappij CAIW naar aanleiding van de gewijzigde voorwaarden die Fox vorig jaar stelde aan het doorgeven van Eredivisie live voetbal. Uit ons vooronderzoek in juli 2017 kwamen onvoldoende aanwijzingen naar voren dat consumenten schade ondervinden van die wijziging. Verder onderzoek van de ACM was daarom op dat moment niet nodig. CAIW en KPN zijn in bezwaar gegaan tegen het besluit van de ACM.

Opgestart in 2017

In 2017 hebben we in enkele gevallen extern gecommuniceerd over de start van een onderzoek naar een mogelijk kartel of misbruik van een economische machtspositie. Zo berichtten we in december 2017 over de start van een kartelonderzoek in een grote aanbestedingsmarkt. Informatie over dit onderzoek kwam naar buiten na een uitspraak van de Haagse rechtbank over de digitale werkwijze van de ACM tijdens een bedrijfsbezoek. Ook maakten we de start van een onderzoek naar een mogelijk kartel in de bunkersector bekend.