Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Consumentenbescherming

Consumentenbescherming

De ACM ziet toe op de regels die consumenten beschermen tegen onzorgvuldige behandeling door bedrijven. We treden op tegen bedrijven die deze regels niet naleven.

In 2017 pakte de ACM veel zaken op in verschillende branches. Daarbij zoeken we naar de beste oplossing voor de gesignaleerde problemen. Bij de keuzes voor instrumenten maken we gebruik van de kennis van onze gedragsexperts.

Inzet ACM voor 'Duidelijke tarieven en voorwaarden'

In 2017 is de ACM meerdere keren opgetreden tegen bedrijven die consumenten niet duidelijk hebben geïnformeerd. Dat maakte onderdeel uit van het ACM Agenda thema 'Duidelijke tarieven en voorwaarden'. Een voorbeeld van het resultaat van ons optreden op dit gebied is dat nu aanbieders van online tickets voor concerten, theater en festivals alle onvermijdbare kosten opnemen in de prijs. Bedrijven moeten consumenten vóór de koop duidelijk informeren over de prijs en alle bijkomende kosten. En over wat zij wel of niet van de aankoop mogen verwachten.

Consumentenproblemen met grote maatschappelijke impact

Sommige consumentenproblemen hebben ook een grote maatschappelijke impact. In 2017 heeft de ACM vastgesteld dat Volkswagen consumenten heeft misleid bij de verkoop van haar dieselauto's met type EA 189-motor. Volkswagen prees deze auto's aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. Omdat de ACM oneerlijke handelspraktijken heeft vastgesteld legt de ACM aan Volkswagen een boete van 450.000 euro op. Dit is de maximale boete die de ACM in dit geval kan opleggen. Volkswagen is tegen de boete van de ACM in bezwaar gegaan. Deze procedure loopt door in 2018.

In 2016 is de ACM een onderzoek gestart naar het gebruik van aangepaste software bij dieselauto's van Volkswagen. De Consumentenbond had de ACM gevraagd een dergelijk onderzoek te starten.