Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Effecten van fusies

Effecten van fusies

De ACM onderzoekt de effecten van, al dan niet onder voorwaarden, goedgekeurde fusies tussen ondernemingen.

Wat onderzoekt de ACM?

We onderzoeken niet alle fusies, maar fusies in markten waarin regelmatig gefuseerd wordt, of waarin vraagstukken spelen over de structuur van de markt die relevant zijn voor beleid. Dit doen we door te analyseren hoe bijvoorbeeld prijs en kwaliteit zich ontwikkelen na de fusie, in vergelijking met niet-gefuseerde partijen en/of vergelijkbare markten waarin geen fusie heeft plaatsgevonden. Daardoor weten we hoe de betreffende fusies daadwerkelijk hebben uitgepakt en kunnen we indien nodig toekomstige fusies beter beoordelen. Zo heeft de ACM in 2016 de kwaliteitseffecten van ziekenhuizen onderzocht en in 2015 onderzoek laten doen naar de effecten van supermarktfusies. Ook heeft de ACM in 2015 samen met de Europese Commissie de effecten van een aantal internationale telecomfusies onderzocht.

Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies

In 2017 onderzocht de ACM voor 12 fusies in de periode 2007-2014 hoe de prijs en het volume zich hebben ontwikkeld na de fusie, vergeleken met prijs- en volumeontwikkelingen bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. De resultaten zijn verkregen door middel van zogenaamde difference-in-differences regressieanalyses op basis van declaratiegegevens van 62 van de 65 door de NZa gedefinieerde medisch inhoudelijk patiëntgroepen (meer dan 99% van de ziekenhuisomzet bij patiëntgroepen). We zagen dat de prijs van fusieziekenhuizen relatief steeg ten opzichte van de prijs van niet-gefuseerde ziekenhuizen terwijl er in de volumeontwikkelingen tussen beide groepen weinig verschil bleek. Deze resultaten sluiten aan bij eerder empirisch onderzoek naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies.

Uit het eerdere onderzoek uit 2016 naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies, blijkt dat er tegenover de prijsstijgingen geen aantoonbare kwaliteitswinst staat. De uitkomsten van beide onderzoeken geven de ACM daarom reden om de aandacht voor concurrentierisico's van ziekenhuisfusies te verscherpen.