Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Effectonderzoek

Effectonderzoek

Wat is effectonderzoek? In een notendop: de situatie na een interventie, campagne of fusie vergelijken met de situatie ervoor, en bepalen wie het verschil gemaakt heeft. Daarbij gebruiken we zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Vragen die we met effectonderzoek proberen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Worden de regels daadwerkelijk beter nageleefd na ACM-interventies?
  • Worden consumenten bewuster en assertiever na het raadplegen van ConsuWijzer?
  • Leveren fusies inderdaad de vooraf geclaimde voordelen op?

Effecten van onze interventies

In 2017 heeft de ACM bij een aantal verschillende interventies achteraf gecontroleerd wat de effecten waren. Zo zagen we bijvoorbeeld dat bedrijven zich na 'snelle interventies' veel beter aan de regels hielden. We zagen ook dat regelnaleving op de metermarkt voor grootverbruikers van energie verbeterde na ingrijpen van de ACM. Verder zijn partijen in de eerstelijnszorg na uitleg van de ACM minder onnodig terughoudend in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Voor een aantal interventies loopt het effectonderzoek nog. Dit komt doordat effecten zich niet altijd direct voordoen, maar soms pas veel later.

Effecten van onze campagnes

De ACM brengt ook de resultaten van haar campagnes in beeld. In 2017 hebben de ConsuWijzer-campagnes over online reviews, agressieve telemarketing, risico's van koop via sociale media en oneerlijke incassopraktijken de nodige media-aandacht en bezoeken aan ConsuWijzer gegenereerd. De informatie en handvatten op ConsuWijzer helpen consumenten bij het halen van hun recht.

Effecten van fusies

Ten slotte doet de ACM onderzoek naar de effecten van, al dan niet onder voorwaarden, goedgekeurde fusies. Op basis van effectonderzoek in 2017 concludeerden wij dat ziekenhuisfusies veelal samengaan met prijsstijgingen. De uitkomsten van het onderzoek geven de ACM daarom reden om de aandacht voor concurrentierisico's van ziekenhuisfusies te verscherpen.