Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Einduitspraak executieveilingen

Einduitspraak executieveilingen

De ACM heeft in 2011 en 2013 aan ruim 70 handelaren op executieveilingen boetes opgelegd voor betrokkenheid bij verboden kartelgedrag in de periode 2000-2009. De rechtbank beoordeelde in 2014 de beroepen van de eerste 14 beboete handelaren. In 2016 volgde uitspraak in de beroepen van de andere beboete handelaren. De rechtbank oordeelde destijds dat de boetes terecht waren opgelegd.

Bij het CBb zijn de hoger beroepen van alle handelaren gezamenlijk beoordeeld. Het CBb heeft de boetes voor de handelaren vernietigd.

Eén voortdurende overtreding niet bewezen

Het CBb stelt voorop dat het gaat om een zaak met bijzondere kenmerken. Het gaat om een grote groep handelaren die met uiteenlopende motieven en verschillende intensiteit en frequentie deelnamen aan executieveilingen. Handelaren hebben daarbij in voorkomende gevallen samengewerkt in de eerste fase van de veiling (de inzetfase). Die samenwerking kon een opstap vormen voor collusie in de tweede fase van de veiling (de afmijnfase) en een latere "naveiling" om het pand onderling door te verkopen en het door collusie gegenereerde prijsverschil te delen. De ACM merkte de samenwerking tussen handelaren op ruim 2.300 executieveilingen aan als één voortdurende overtreding met een mededingingsbeperkende strekking.

Het CBb oordeelt dat de ACM een overtreding van die aard en omvang niet heeft bewezen. Bij het overgrote deel van de als besmet aangemerkte veilingen heeft de ACM geen "naveiling" kunnen vaststellen. Bij deze veilingen heeft de ACM volgens het CBb ook niet aangetoond dat de samenwerking in de inzetfase steeds een aanzet vormde voor collusie in de afmijnfase. Enkel voor het beperkte aantal veilingen waarbij een naveiling is vastgesteld deelt het CBb de opvatting van de ACM dat het gedrag van de handelaren als mededingingsbeperkend kan worden beschouwd. Het CBb kan echter niet zonder meer vaststellen dat die gevallen samen een voortdurende overtreding vormen. Het CBb geeft de ACM niet de gelegenheid om dat nog nader te analyseren en te beoordelen. Vooral vanwege de in dit geval in het bewijs geconstateerde gebreken.

Uitspraak CBb executieveilingen