Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Energiemonitor

Energiemonitor

De ACM heeft een monitortaak voor de energiemarkt.

In 2017 hebben we daarom:

  • De 'Factsheets kwaliteit' over regionale netbeheerders gepubliceerd
  • Meegewerkt aan een Europees monitorrapport
  • De halfjaarlijkse Energiemonitor gepubliceerd, waarin we de ontwikkelingen op de leveringsmarkt voor energie in kaart brengen

Factsheets kwaliteit regionale netbeheerders

De ACM verzamelde en publiceerde informatie over de kwaliteit van Nederlandse netbeheerders. Onder kwaliteit verstaan we: de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (zoals spanningskwaliteit) en dienstverlening. De factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Ze laten zien hoe netbeheerders afzonderlijk en ten opzichte van elkaar scoren. De ACM wil, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

In de Factsheet kwaliteit van 2016, gepubliceerd in juli 2017, viel op dat in 2016 de jaarlijkse uitvalduur gas weer ongeveer op hetzelfde niveau zat als in 2012 en 2013. De jaarlijkse uitvalduur gas was in 2014 en 2015 hoger. De jaarlijkse uitvalduur voor stroom is de laatste jaren vrij stabiel. Een afnemer heeft jaarlijks gemiddeld 20 minuten geen stroom door een onderbreking veroorzaakt in het net van regionale netbeheerders. Onderbrekingen in het net van de landelijke netbeheerder TenneT zijn hierin niet meegenomen.

Market Monitoring report

De ACM heeft net als in voorgaande jaren actief bijgedragen aan de totstandkoming van het Market Monitoring report dat ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) en CEER (Council of European Energy Regulators) in oktober/november 2017 hebben gepubliceerd. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de werking van de elektriciteits- en gasmarkten op groothandels- en retailniveau in Europa. Het rapport besteedt daarnaast aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming. Zo is de prijs voor elektriciteit sinds 2007 structureel gedaald. Dat komt onder andere doordat de mogelijkheden om elektriciteit uit te wisselen met andere Europese landen steeds beter worden benut, door meer duurzame energie, en door structurele overcapaciteit van productie in de Europese markt.

De kosten in Nederland voor het balanceren van vraag naar en aanbod van elektriciteit behoren tot de laagste in Europa, terwijl deze markt nog niet Europees is geïntegreerd. Zowel voor deze als voor de andere markten kunnen de kosten nog verder omlaag door de aanwezige fysieke transportcapaciteit in ruimere mate aan de markt ter beschikking te stellen. Dit kan meer handel en kleinere prijsverschillen tot gevolg hebben, zonder additionele investeringen.

Voor gas laat het rapport zien dat de Nederlandse handelsplaats TTF, samen met de Engelse handelsplaats NBP, de meest ontwikkelde en liquide markt heeft voor korte- en langetermijnproducten. Daarmee vervult TTF een leidende rol in Europa. De prijzen op TTF functioneren ook steeds vaker als referentieprijs voor andere markten op het Europese continent. De toenemende handel via beurzen en het toenemende aanbod van lange-termijn-producten op TTF kunnen nieuwe marktpartijen aantrekken. Gasprijzen vormen daardoor een nog betere afspiegeling van vraag en aanbod op de Europese gasmarkt.

Energiemonitor consumentenmarkt

De ACM heeft de ontwikkelingen op de Nederlandse leveringsmarkt voor energie in kaart gebracht en halfjaarlijks gepubliceerd in de Energiemonitor. Onder deze ontwikkelingen vallen bijvoorbeeld de concentratiegraad, prijs en aanbod. Maar ook consumentengedrag, zoals tevredenheid en overstapdrempels. In 2016 is 16,4% van de Nederlandse consumenten overgestapt van energieleverancier. Nog nooit eerder zijn zoveel consumenten in een jaar overgestapt. Dit komt mede doordat er nog veel geld te besparen valt met overstappen. Daarnaast heeft de ACM met haar inspanningen voor het 'aanbod op maat' de vergelijkbaarheid van prijzen vergroot, waardoor consumenten makkelijker kunnen overstappen.