Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Ferryvluchten

Ferryvluchten

De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is alleen van toepassing wanneer de overheid economische activiteiten verricht. In deze zaak speelde de vraag of er sprake was van een economische activiteit dan wel van een overheidstaak waarop de Wet M&O niet van toepassing is.

Economische activiteit of feitelijke activiteit

Peru kocht 2 Fokker-50 transportvliegtuigen van Nederland in 2014. Peru vroeg de minister van Defensie ondersteuning te bieden bij het overvliegen van deze vliegtuigen naar de gewenste bestemming, de zogenoemde ferryvluchten. Volgens de ACM heeft de minister in strijd gehandeld met de Wet M&O door niet alle kosten in rekening te brengen voor de ondersteuning bij de ferryvluchten. De minister betwistte dat de Wet M&O van toepassing is. Volgens de minister is er met het ondersteunen van de ferryvlucht geen economische activiteit verricht, maar een feitelijke activiteit in het kader van een typische overheidstaak.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank oordeelt - onder toepassing van Europese rechtspraak - dat er sprake is van een economische activiteit. De gedragsregels van de Wet M&O zijn daarop dus van toepassing. De minister had daarom alle kosten die zij heeft gemaakt voor de dienst moeten doorberekenen in de prijs. Nu de minister dit niet heeft gedaan, heeft de ACM terecht een overtreding vastgesteld.

Uitspraak rechtbank Rotterdam ferryvluchten