Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Gelijk speelveld luchthaven Schiphol

Gelijk speelveld luchthaven Schiphol

In 2017 hebben we ons ingezet voor een gelijk speelveld voor alle luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven Schiphol. KLM en Schiphol hebben toezeggingen aan de ACM gedaan om te voorkomen dat KLM oneigenlijk wordt bevoordeeld ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen. Daarmee dragen de toezeggingen bij aan een sterke luchthaven met goede faciliteiten voor alle luchtvaartmaatschappijen. Passagiers profiteren van concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen: meer bestemmingen, lagere ticketprijzen en betere faciliteiten.

Wat was het probleem?

De ACM constateerde dat KLM en Schiphol gesprekken hadden waarin de relatieve posities van luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven aan de orde kwamen. Daarbij werd besproken dat KLM en haar SkyTeam-partners ongeveer 70% van het vliegverkeer verzorgen en overige luchtvaartmaatschappijen ongeveer 30%. KLM overlegde met Schiphol wanneer Schiphol plannen had waardoor de positie van KLM onder druk kon komen te staan. Als gevolg van deze contacten konden de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen worden belemmerd.

Wat hebben we bereikt?

KLM en Schiphol hebben concrete toezeggingen gedaan aan de ACM om dat concurrentierisico weg te nemen:

  • KLM en Schiphol zullen geen contact met elkaar hebben over de beperking van de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen.
  • Schiphol bepaalt zelf haar plannen voor investeringen, luchthaventarieven en marketingbeleid. KLM en Schiphol zijn open over eventuele onderlinge contacten en leggen deze vast. Zo kan de ACM de contacten en de inhoud daarvan controleren.
  • KLM en Schiphol zullen geen contact hebben over aanvragen voor bases, lounges of andere specifieke voorzieningen van andere luchtvaartmaatschappijen. Contact hierover kan alleen als de andere luchtvaartmaatschappij daarvoor toestemming geeft. Schiphol beoordeelt aanvragen van luchtvaartmaatschappijen onafhankelijk.

Wat is een toezeggingsbesluit?

Een toezeggingsbesluit van de ACM vereist een initiatief van een marktorganisatie of onderneming. Deze kan ons verzoeken om bepaalde toezeggingen bindend te verklaren om de gesignaleerde concurrentieproblemen op te lossen. Met het nemen van een toezeggingsbesluit vervalt de bevoegdheid van de ACM om voor dezelfde gedragingen een boete op te leggen.

De ACM heeft eerst het ontwerpbesluit over de toezeggingen 6 weken ter inzage gelegd. Hierdoor hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad om daarop te reageren. Later publiceert de ACM het definitieve toezeggingsbesluit.