Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Gereguleerde markten

Gereguleerde markten

Er was in 2017 veel te doen rondom het onderwerp netneutraliteit. In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, die draaide om een aan T-Mobile opgelegde boete wegens schending van de netneutraliteit, stond de verhouding tussen de Europese verordening en de Nederlandse bepaling centraal.

Het CBb deed een interessante uitspraak over de vraag of de ACM bevoegd is om de markt voor ontbundelde toegang te reguleren. KPN had zich op het standpunt gesteld dat de ACM hier niet toe bevoegd zou zijn. Het CBb is KPN hier niet in gevolgd. Het CBb deed ook uitspraak in een oude OPTA-zaak. De OPTA had een boete opgelegd voor het niet aanbieden van het recht van verzet. Deze boete heeft geen stand gehouden, omdat de ACM niet voldeed aan haar bewijslast.

Daarnaast heeft het CBb een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag welke nevenactiviteiten zijn toegestaan voor netwerkbedrijven en de betekenis van de zogeheten Splitsingsarresten van de Hoge Raad hierbij.

Een arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg heeft ten slotte duidelijkheid geschept in de vraag of Nederlandse telecomaanbieders verplicht zijn desgevraagd gegevens van hun abonnees te verstrekken aan een buitenlandse nummerinformatiedienst. Deze wilde de gegevens gebruiken voor hun digitale telefoongids.