Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Gezonde samenwerking in de zorg

Gezonde samenwerking in de zorg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten dragen samen de verantwoordelijkheid voor bereikbare, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders concurreren met elkaar. Zorgverzekeraars ook. Maar deze partijen werken ook op vele manieren samen om de kwaliteit, doelmatigheid en innovatie in de zorg te verbeteren.

Ruimte voor samenwerking

In de zorgsector is er ruimte voor samenwerking die in het belang is van de consument, zowel in zijn rol van patiënt als van verzekerde. Bijvoorbeeld als dit goed is voor de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen. Bij sommige samenwerkingen is de consument niet gebaat. Zoals het onnodig beperken van de keuzemogelijkheden van de patiënt voor een zorgaanbieder of onderlinge prijsafspraken.

Resultaten in 2017

In 2017 zette de ACM zich in voor gezonde samenwerking in de zorg. We hebben het afgelopen jaar onder meer bereikt dat:

  • De koudwatervrees voor goede samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn is verminderd
  • Duidelijk is dat er wel grenzen aan zijn die samenwerking, zoals een collectieve boycot van een contractvoorstel van een zorgverzekeraar
  • Ook thuiszorgaanbieders de ruimte voor samenwerking op het gebied van acute thuiszorg benutten

We hebben ook het afgelopen jaar regelmatig gekeken naar plannen om samen te werken of naar self-assessments van zorgaanbieders of zorgverzekeraars.

Bijdrage ACM aan bijeenkomsten over concurrentie en samenwerking

We hebben in 2017 ook deelgenomen aan bijeenkomsten waar concurrentie en samenwerking in de zorg op de agenda stonden. We hebben onder meer bijgedragen aan:

  • Het landelijk congres 'Horizontaal toezicht zorg' waar we samen met de NZa een workshop over 'Gezond samenwerken in de zorg' hebben verzorgd (april 2017)
  • De Masterclass 2017 van Medical Business met een bijdrage over 'Mededingingsrecht bij fusies en allianties' (april 2017)
  • Een internationaal wetenschappelijk congres over mededinging in de ziekenhuissector georganiseerd door de Erasmus Universiteit, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de ACM (mei 2017)
  • Een beleidsseminar van het Centraal Planbureau (CPB) over 'Ruimte voor onderscheid tussen zorgverzekeraars' (september 2017)
  • Een bijeenkomst van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) over 'Mededingingstoezicht en samenwerking tussen ziekenhuizen' (september 2017)