Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Havens en transport

Havens en transport

De zeehavens van Nederland, zeker die van Rotterdam, zijn belangrijk voor onze economie. Goederen worden ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd: meer dan 4 miljard ton goederen per jaar. Er wordt veel en goed samengewerkt in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar samenwerking kan ook te ver gaan.

Wanneer gaan bedrijven te ver?

Bedrijven gaan te ver als ze niet eerlijk concurreren door bijvoorbeeld afspraken te maken over prijzen aan klanten of door samen de markt te verdelen. Dit is niet alleen schadelijk voor de concurrentiepositie van havens maar ook voor consumenten. Zij betalen teveel voor producten die via havens worden aan- en afgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek kwam naar voren dat ondernemingen in de haven de concurrentieregels overtreden. De ACM ontving ook signalen hierover.

In 2017 hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor kartels met behulp van de campagne 'Kartels gaan nooit onopgemerkt'. In 2016 zijn we deze campagne in het kader van het thema 'Havens en transport' van de ACM Agenda gestart om de kennis over kartels te vergroten en kartelgedrag te melden. De campagne startte met een filmpje met een knipoog naar opsporingsmethoden van de ACM.

Wat hebben we bereikt in 2017?

Voor het thema 'Havens en Transport' van de ACM Agenda hebben we ons gericht op voorlichting over het voorkomen van kartels en het aanpakken van kartels.

Onze voorlichting over het voorkomen van kartels bestond in 2017 onder meer uit het volgende:

  • We hebben 3.500 ondernemingen in en rond de havens geïnformeerd over basisregels voor eerlijke concurrentie
  • Voor ondernemers in de haven lanceerden we de 'Karteltest Haven', een hulpmiddel waarmee ze op een laagdrempelige en snelle manier een inschatting kunnen maken van de risico's op kartelvorming
  • Het inzichtelijk maken van de risico's van uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie voor de haven- en transportsector
  • Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, ging tijdens een seminar in gesprek met havenondernemers over de concurrentieregels
  • We keken kritisch naar de mogelijke concurrentierisico's van 'het Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam'

Daarnaast had de ACM ook in 2017 aandacht voor het aanpakken van kartels:

  • We zijn een onderzoek gestart naar een mogelijk kartel in de bunkersector
  • Samenwerking met onze collega's van de Duitse mededingingsautoriteit heeft geleid tot schikkingen in de sleepsector