Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Herziening van Europees telecomkader

Herziening van Europees telecomkader

Een belangrijk onderdeel van de strategie van de Europese Commissie om tot een digitale interne Europese markt te komen (Digital Single Market) is de herziening van het Europees regelgevend telecomkader.

In het kader van de herziening van het Europees telecomkader speelt onder andere de discussie of toezichthouders voldoende instrumenten hebben om in te grijpen als dat nodig is in een markt met 2 sterke spelers.

De ACM heeft in februari 2017 een opiniestuk gepubliceerd over regulering van duopolies als reactie op een publicatie in het vaktijdschrift MLex. Hierin reageren we op de stelling dat toezichthouders te graag willen reguleren en dat het in geval van een duopolie beter is om niet meer te reguleren, in plaats van voor eeuwig de markt te blijven ordenen. De ACM betoogt in het opiniestuk waarom zij het daarmee niet eens is. Wij stellen dat oligopolies in de telecomsector per geval moeten worden beoordeeld.