Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Impact

Impact

De ACM wil een effectieve en efficiënte toezichthouder zijn. Dáár optreden, waar het echt een verschil maakt voor consument en markt. Daarom hebben we aandacht voor de impact van ons werk.

Opbrengst 2017: 1,0 miljard euro

Jaarlijks berekent de ACM hoeveel euro consumenten naar schatting hebben bespaard door ons ingrijpen in de markt. Dit noemen we opbrengst. Over 2017 heeft het werk van de ACM ongeveer 1,0 miljard euro voor consumenten opgeleverd. Dit bedrag bestaat uit 290 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2017 zijn afgerond en 740 miljoen euro voor werkzaamheden uit voorgaande jaren, waarvan de impact in 2017 voortduurde.

Effectonderzoek

De ACM monitort ook het gedrag van bedrijven. Ook controleren we steeds vaker ná ingrijpen in de markt welke effecten zijn behaald. Dit noemen we effectonderzoek. Door effectonderzoek krijgen we meer inzicht in hoe interventies en besluiten uitpakken in de praktijk. Daar kunnen we dan bij volgende interventies en besluiten rekening mee houden. Zo kijken we kritisch naar de prijseffecten van ziekenhuisfusies. En we blijven snelle interventies inzetten om problemen in de kiem te smoren, omdat we zien dat dit leidt tot betere naleving van de regels. Omdat niet alle effecten in euro's zijn uit te drukken, meet de ACM ook andere uitkomsten, zoals gedragsveranderingen bij bedrijven en consumenten, en de invloed op consumentenvertrouwen. Het is echter niet doelmatig om de effecten van alle interventies apart te onderzoeken. Daarom heeft de ACM ook aandacht voor hoe stakeholders haar effectiviteit als geheel ervaren.

De ACM is een van de voorlopers op het gebied van inzicht in impact van toezicht. Om ook inzicht te krijgen in de methoden en uitkomsten van anderen, wisselen we regelmatig kennis en ervaringen uit met andere toezichthouders en wetenschappers in binnen- en buitenland. Dat doen we bijvoorbeeld door te presenteren op congressen en actief deel te nemen in (internationale) werkgroepen, zoals bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).

De ACM verzorgt themanummer De Economist over impact

In samenwerking met economisch tijdschrift 'De Economist' heeft de ACM in 2017 een themanummer van het tijdschrift verzorgd over impact. In het themanummer staan de belangrijkste inzichten die onderzoekers en toezichthouders presenteerden tijdens het congres 'Impact Assessment of Interventions of Competition and Consumer Authorities', dat de ACM eind 2016 organiseerde voor toezichthouders, wetenschappers en overige geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. Het themanummer verscheen begin 2018.