Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Integriteit

Integriteit

Integriteit is voor de ACM als onafhankelijke toezichthouder van groot belang. Integer gedrag maakt daarom ook deel uit van de ACM kernwaarde 'professionaliteit'. De ACM besteedt aandacht aan integriteitsbeleid, onder meer door het geven van voorlichting aan leidinggevenden en medewerkers.

Vertrouwenspersonen

De ACM had in 2017 een vertrouwenspersoon voor integriteit en er staat een vacature open voor nog een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen integriteit worden benoemd door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). ACM'ers kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met vragen over integriteitsbeleid of om een integriteitschending te melden. De vertrouwenspersonen adviseren onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur en management van de ACM.

De ACM heeft daarnaast 2 vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen. Deze gecertificeerde vertrouwenspersonen zijn door het Ministerie van EZK benoemd. Medewerkers kunnen anoniem en vertrouwelijk bij hen terecht als zij zorgen hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Integriteitsregelingen

De ACM heeft een eigen integriteitscode. Ook maakt de ACM gebruik van een aantal regelingen van het Ministerie van EZK. Onderwerpen waarvoor nadere regels zijn gesteld, zijn bijvoorbeeld: bezit van financiële belangen, verrichten van nevenfuncties en het aannemen van geschenken.

Compliance

De vertrouwenspersonen integriteit zijn ook compliance officer. De compliance officer houdt vooral toezicht op financiële belangen waar (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen bestaan.

Privacy

Als toezichthouder streven we naar optimale bescherming van persoonsgegevens, van externen en van onze medewerkers. Daarom heeft de ACM in 2017 verdere stappen gezet om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied. Zo is er beleid opgesteld, is de privacy statement aangepast en is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming benoemd.