Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Interventie op de metermarkt voor grootverbruikers

Interventie op de metermarkt voor grootverbruikers

De ACM heeft in 2017 geïntervenieerd op de metermarkt voor grootverbruikers. Dit zijn afnemers met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 Ampère of met een gasaansluiting met een capaciteit groter dan 40 kubieke meter per uur.

De ACM constateerde dat de metermarkt voor grootverbruikers niet goed functioneerde, omdat grootverbruikers nauwelijks gebruik leken te maken van de mogelijkheid om naar een ander meetbedrijf over te stappen. Een onderliggende oorzaak was dat netbeheerders hun eigen meetbedrijven mogelijk bevoordeelden. Omdat de wet vrij onduidelijk is over wat netbeheerders wel en niet mogen wat betreft het aanbieden van meetdiensten, heeft de ACM een interpretatie van de wet aan de netbeheerders kenbaar gemaakt via een handreiking. Netbeheerders hebben hun gedrag daarnaar aangepast, waardoor meetbedrijven niet meer bevoordeeld kunnen worden.

Door de interventie van de ACM kunnen grootverbruikers een bewustere keuze maken voor een meetbedrijf en als gevolg hiervan een lagere prijs betalen voor meetdiensten. Op basis van gegevens over het aantal grootverbruikers dat momenteel diensten afneemt bij een (commercieel bedrijf van) een netbeheerder, over de gemiddelde contractduur van meetdiensten, over het overstappercentage op de energiemarkt en over het prijsverschil tussen meetbedrijven, komen we uit op een geschatte jaarlijkse opbrengst van 900.000 euro voor de consument. Dit bedrag neemt de ACM voor 3 jaar mee in haar berekening van de opbrengst van het energietoezicht.