Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Inzet van bevoegdheden

Inzet van bevoegdheden

De ACM kan in het kader van een onderzoek bestanden van mobiele telefoons van medewerkers kopiëren. In 3 uitspraken heeft de rechter zich uitgelaten over de vraag in hoeverre de ACM hiertoe bevoegd is en welke gegevens de ACM mag inzien en gebruiken voor onderzoek.

In 2 kort geding uitspraken bij de rechtbank Den Haag ging het om de vraag welke gegevens binnen het (bereik van het) onderzoek vallen en welke gegevens niet geselecteerd mogen worden. De ACM hanteert hiervoor een digitale werkwijze met verschillende stappen om te waarborgen dat er een evenredig onderzoek plaatsvindt van de digitale gegevens. De kortgedingrechter heeft deze werkwijze nu uitgebreid getoetst.

Een vervolgvraag die in de derde uitspraak aan de orde komt is of, als gegevens eenmaal binnen de reikwijdte van een onderzoek vallen, deze gegevens ook gebruikt mogen worden in een ander onderzoek.