Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Jachthavens

Jachthavens

De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) brengt onder meer met zich mee dat overheden die producten of diensten op de markt aanbieden, alle relevante kosten (de integrale kosten) in de tarieven van dat product of die dienst doorberekenen aan afnemers.

De overtreding

De ACM heeft vastgesteld dat de gemeente Hellevoetsluis bij de exploitatie van jachthavens niet alle relevante kosten die zij maakt voor het aanbieden van ligplaatsen voor passanten heeft doorberekend in de prijzen. Zo heeft de gemeente indirecte kosten van infrastructuur (onderhoud kades en bruggen) niet doorberekend in het tarief van de ligplaatsen. Ook zijn de vermogenskosten voor het jachthavenwater volgens de ACM hoger dan de gemiddelde vermogenskosten van de gemeente.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat een gedeelte van de totale kosten van infrastructuur dient te worden toegerekend aan de ligplaatsen. Het uitgangspunt is dat alle kosten die enig verband houden met het verrichten van een economische activiteit moeten worden doorberekend in de tarieven. De rechtbank achtte het daarbij van belang dat:

  • Het vereiste verband bleek uit de eigen kostenadministratie van de gemeente
  • Dat het goed denkbaar is dat private ondernemers ook infrastructuur inzetten ten behoeve van een economische activiteit
  • Dat ook private ondernemers meebetalen aan onderhoud van de infrastructuur middels de belastingen die zij betalen

Uitspraak rechtbank Rotterdam jachthavens

Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.