Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5)

Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5)

In het marktanalysebesluit gespreksafgifte heeft de ACM de tarieven vastgesteld die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant, het gespreksafgiftetarief. De beller kan niet zelf kiezen welke aanbieder zijn gesprek afwikkelt. Iedere aanbieder heeft dus een monopolie op zijn eigen netwerk. Zonder regulering kunnen de tarieven voor gespreksafgifte daardoor te hoog worden. Daarom heeft de ACM de maximumtarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vastgesteld.

De ACM heeft de maximumtarieven vastgesteld op basis van de pure-BULRIC-kostenmethodiek. De geschatte opbrengst voor de consument komt uit op ongeveer 15,1 miljoen euro per jaar. Dit is de opbrengst voor de consument in de situatie met de nieuwe regulering ten opzichte van de situatie met de oude regulering. De duur van deze opbrengst is gelijk aan de duur van het besluit: 3 jaar.