Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Marktanalysebesluit vaste telefonie

Marktanalysebesluit vaste telefonie

De ACM heeft geconcludeerd dat KPN niet beschikt over aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de consumenten- en grootzakelijke markt voor vaste telefonie. Daarom stopt de ACM met het opleggen van verplichtingen aan KPN op deze markten.

Wel heeft de ACM geconcludeerd dat KPN wel beschikt over AMM op de kleinzakelijke markt voor vaste telefonie. Daarom heeft de ACM voor deze markt verplichtingen aan KPN opgelegd. KPN moet toegang blijven bieden aan concurrerende aanbieders. Hierdoor is er voor consumenten voldoende keuze uit aanbieders van vaste telefonie.

Om het effect op de consumentenwelvaart in te schatten gaat de ACM uit van een prijseffect van 2% op de kleinzakelijke markt. De geschatte opbrengst van dit besluit komt daarmee uit op ongeveer 2,8 miljoen euro per jaar. De duur van deze opbrengst is gelijk aan de duur van het besluit: 3 jaar.