Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Meeste besluiten doorstaan kritische toets rechter

Meeste besluiten doorstaan kritische toets rechter

Veel partijen leggen de besluiten van de ACM voor aan de rechter. In een groot deel van de beroepszaken volgt de rechter de door ons gemaakte keuzes. Onze reguleringsbesluiten hebben in 2017 allemaal stand gehouden bij de rechter. Bij sanctiebesluiten toetst de rechter eerst of de ACM terecht heeft geoordeeld dat sprake is van een overtreding en vervolgens of de opgelegde boete passend is. In vrijwel alle zaken deelde de rechter het oordeel van de ACM dat sprake was van een overtreding maar verlaagde de rechter de hoogte van de boete. De ACM verliest ook zaken. In 2017 haalde de rechter in hoger beroep een streep door de boetes opgelegd aan executiehandelaren. Deze vernietiging is vanuit ons perspectief een tegenslag. De uitspraken van de rechter geven ons inzichten die ons helpen onze effectiviteit als toezichthouder te verbeteren.