Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Meldingen bedrijven

Meldingen bedrijven

In 2017 kwamen er 6.534 meldingen binnen bij het bedrijvenloket. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016 (162). In 28% van de gevallen gaat het om een melding waarbij de ACM de ondernemer heeft doorverwezen naar een andere organisatie. 72% van de meldingen viel binnen ons toezicht. Het aantal doorverwijzingen is daarmee omlaag gegaan in 2017. Het aantal meldingen dat binnen het toezichtsterrein van de ACM valt, was 286 hoger dan in 2016.

Aantal 2017 Percentage Aantal 2016 Percentage
Tabel 20: Aantal meldingen bedrijvenloket
Binnen toezicht ACM 4.705 72% 4.419 66%
Doorverwijzing 1.829 28% 2.277 34%

In de top 3 staan dezelfde onderwerpen als in de jaren ervoor. Er is echter binnen de top 3 in 2017 wel een verschuiving geweest: 'Energie' is namelijk van de derde plaats naar de tweede plaats verschoven, waardoor 'Mededinging' op de derde plaats terecht is gekomen. 'Telecom en Internet' voert nog steeds de lijst aan, met veel vragen over slamming (ongewenste overname van telecomabonnementen). Het aantal meldingen over 'Mededinging' is ten opzichte van 2016 afgenomen. De stijging in het aantal meldingen in 2016 zou verband kunnen hebben met de in begin 2016 uitgerolde anti-kartelcampagne. Halverwege 2017 heeft de ACM wel nog gewaarschuwd voor verboden kartelafspraken.

Aantal 2017 Aantal 2016
Telecom en Internet 1468 1634
Energie 961 906
Mededinging 749 829