Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Methodebesluit landelijke netbeheerder gas

Methodebesluit landelijke netbeheerder gas

De ACM heeft in 2017 in een methodebesluit de regels vastgesteld waarmee ze bepaalt hoeveel Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, mag verdienen in de reguleringsperiode 2017-2021. De ACM stelt op basis van deze regels jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag berekenen.

De vastgestelde regels zorgen ervoor dat GTS minder inkomsten heeft dan wanneer zij zelf haar tarieven zou mogen bepalen. We veronderstellen dat de inkomsten van GTS in de jaren 2017 tot 2021 zonder regulering ten minste zouden stijgen met de inflatie. In vergelijking met dit scenario ontvangt GTS over de jaren 2017 tot 2021 ongeveer 1 miljard euro minder aan inkomsten. Met haar regulering realiseert de ACM dus een geschatte welvaartswinst van 1 miljard euro voor de consument.

Door de opbrengst van 1 miljard euro evenredig te verdelen over alle jaren in de reguleringsperiode, komt de ACM op een geschatte jaarlijkse opbrengst voor de consument van 200 miljoen euro. Aangezien de reguleringsperiode vorig jaar al inging, rekenen we deze geschatte jaarlijkse opbrengst ook met terugwerkende kracht toe aan de opbrengst van 2016.