Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Monitor Nummeruitgifte

Monitor Nummeruitgifte

De ACM publiceert sinds 2008 elk jaar de stand van zaken rond de beschikbare nummers en de effecten van het ACM-toezicht op de beschikbare nummerruimte. Voorheen heette deze rapportage de Schaarsterapportage. Met ingang van 2017 is de rapportage omgedoopt tot Monitor Nummeruitgifte.

De ACM heeft in juni 2017 de Monitor Nummeruitgifte 2016 gepubliceerd. De rapportage geeft een overzicht van alle nummers die in Nederland worden gebruikt. En van de beschikbare nummers per 31 december 2016. De rapportage laat onder andere het volgende beeld zien:

  • Druk op 06-nummers blijft hoog door nieuwe toepassingen
  • Minder bellen met vaste telefoon, meer geografische nummers
  • Druk op mobiele netwerkcodes (MNC's) neemt naar verwachting toe

Druk op nummers voor mobiele telefonie

De ACM verwacht op korte termijn geen tekort aan 06-nummers. Van de beschikbare nummers voor mobiele telefonie is weliswaar bijna 91% uitgegeven aan telecomaanbieders, maar zij blijken hiervan nog 35% op de plank te hebben liggen. Voor alle apparaten die een verbinding met internet nodig hebben maar waarmee je niet kunt bellen, moeten telecomaanbieders een 097-nummer uitgeven. Voor de lange termijn blijft de druk op de 06-nummers wel een punt van aandacht. De vraag naar 06-nummers blijft hoog door bijvoorbeeld innovatieve elektronische communicatiediensten.

Minder vast bellen, groei van geografische nummers

Het aantal geografische nummers groeit ondanks dat minder mensen een vaste telefoon gebruiken. Deze groei komt door een toenemend aantal partijen dat met geografische nummers zakelijke telefoniediensten over het internet biedt. De ACM verwacht geen tekort aan geografische nummers.

Druk op mobiele netwerkcodes

Telecomaanbieders hebben een mobiele netwerkcode nodig om mobiele diensten aan te bieden en het verkeer naar het juiste netwerk te leiden. De code bepaalt of een mobiele simkaart toegang krijgt tot een mobiel netwerk. Met een eigen netwerkcode kan een telecomaanbieder een eigen simkaart uitgeven. Hierdoor is hij onafhankelijk van wholesale aanbieders. De ACM verwacht dat de vraag naar mobiele netwerkcodes in de komende jaren blijft toenemen. Om meer inzicht te krijgen in het actuele gebruik van de uitgegeven mobiele netwerkcodes stuurt de ACM de nummerhouders van een mobiele netwerkcode in 2017 een informatieverzoek. Mobiele netwerkcodes die niet worden gebruikt, zal de ACM in 2018 intrekken.