Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Nacalculaties

Nacalculaties

De ACM nam in 2016 een aantal besluiten over de berekeningsmethode van de inkomsten die landelijke en regionale netbeheerders voor gas en elektriciteit in rekening mogen brengen aan consumenten en bedrijven. In de tarievenbesluiten past ACM de berekende inkomsten uit deze methodebesluiten op een aantal punten aan. De methodebesluiten zijn namelijk deels gebaseerd op inschattingen van enkele kostenposten, zoals uitgaven aan lokale lasten. In de tarievenbesluiten verrekent de ACM de verschillen tussen de inschattingen en de gerealiseerde kosten. Hiernaast past ACM de tarieven aan voor uitspraken in rechtszaken.

De positieve opbrengst van de aangepaste tarieven is vooral het gevolg van het tarievenbesluit 2017 van GTS. Een aanpassing die de ACM daarin heeft opgenomen, is de verwerking in de tarieven van het saldo van kosten en opbrengsten door administratieve onbalans, dat GTS in de jaren 2012 tot en met 2016 heeft opgebouwd. Het saldo administratieve onbalans komt tot stand doordat marktpartijen meer of minder gas het netwerk hebben ingevoed of onttrokken dan gemeten. De meetverschillen zorgen ervoor dat GTS een schuld aan of vordering op een marktpartij heeft. Deze schulden of vorderingen kunnen niet zomaar tussen GTS en individuele marktpartijen verrekend worden, omdat op basis van meetgegevens niet te herleiden is aan welke marktpartij GTS een schuld heeft. Tot afgelopen jaar hield GTS daarom een voorziening aan, waarmee zij geld reserveerde voor het geval een schuld of vordering alsnog verrekend kon worden. In de praktijk bleek echter dat er elk jaar sprake was van een schuld van GTS aan marktpartijen, waarvan het overgrote deel niet met individuele marktpartijen verrekend kon worden. GTS liet de schuld daarom geleidelijk aan vrijvallen in de vorm van niet-tariefgereguleerde opbrengsten.

Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van GTS in 2017 eenmalig met 55 miljoen euro neerwaarts zijn bijgesteld. Na verrekening met de overige aanpassingen in de tarieven van GTS en de aanpassingen in de tarieven van de andere netbeheerders, blijft er een besparing van ruim 4 miljoen euro over per jaar. Deze besparing rekenen we toe aan alle jaren van de reguleringsperiode.