Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Netneutraliteit

Netneutraliteit

Sinds april 2016 is netneutraliteit geregeld in een Europese verordening. De Nederlandse wetgever heeft daarnaast de Nederlandse bepaling over netneutraliteit in de Telecommunicatiewet behouden (art. 7.4a lid 3 Tw). De verordening bevat een technisch discriminatieverbod (de aanbieder van internet mag geen diensten op het internet blokkeren of vertragen). De Nederlandse bepaling bevat een verbod op prijsdiscriminatie (de aanbieder van internet moet 1 tarief hanteren voor alle internetverkeer binnen de bundel).

Datavrije muziek

T-Mobile biedt sinds het najaar van 2016 de dienst Datavrije Muziek aan. Klanten kunnen gratis gebruik maken van muziekstreamingsdiensten; het gebruik van deze diensten gaat niet ten koste van hun databundel. Volgens de ACM was dit in strijd met de Nederlandse bepaling.

Oordeel van de rechtbank

Volgens de rechtbank is de Nederlandse bepaling onverbindend wegens evidente strijd met de verordening.

Uitspraak rechtbank Rotterdam netneutraliteit

Met deze uitspraak is duidelijkheid gekomen voor de markt: er geldt geen absoluut verbod op prijsdiscriminatie. De ACM is niet bevoegd de Nederlandse bepaling te handhaven. De uitspraak betekent niet dat de dienst van T-Mobile is toegestaan. De ACM heeft onderzocht of de dienst Datavrije Muziek in strijd is met de Europese regels.

Belangenorganisatie Bits of Freedom had de ACM gevraagd het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese regels. De ACM heeft dit verzoek afgewezen. De ACM oordeelde dat de dienst niet in strijd is met Europese regels. Bits of Freedom heeft tegen deze beslissing van de ACM bezwaar ingesteld. Dit bezwaar is begin 2018 ongegrond verklaard.