Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
NS maakte misbruik van machtspositie bij aanbesteding in Limburg

NS maakte misbruik van machtspositie bij aanbesteding in Limburg

De ACM legde NS in juni 2017 een boete op van 40.950.000 euro voor misbruik van haar economische machtspositie bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg.

De ACM stelde vast dat om vervoersmarkten goed te laten functioneren het van belang is dat alle partijen zich aan de spelregels houden. Dit heeft NS volgens de ACM niet gedaan waarvoor zij een boete heeft gekregen. De ACM beboette NS voor 2 overtredingen.

De eerste overtreding ziet op het feit dat NS voor de aanbesteding van het Limburgs regionaal openbaar vervoer een verlieslatend bod deed. De kosten die de NS zou maken waren hoger dan de opbrengsten die zij met het regionaal vervoer in Limburg naar verwachting zou behalen. Daardoor kregen de andere inschrijvers op de aanbesteding geen eerlijke kans. De tweede overtreding is een combinatie van samenhangende acties: (1) NS gebruikte vertrouwelijke informatie die zij had verkregen van een ex-directeur van Veolia, (2) NS benadeelde haar concurrenten door traag en onvolledig te reageren op hun verzoeken om toegang tot bepaalde diensten en voorzieningen op stations en (3) NS speelde vertrouwelijke informatie over Veolia en Arriva door aan haar eigen dochter Abellio.

Limburgse aanbesteding als testcase

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschouwde de Limburgse aanbesteding als pilot voor eventuele verdere decentralisaties met verschillende vervoerders op 1 spoor. De ACM oordeelde dat NS daarom koste wat het kost de aanbesteding voor het regionaal openbaar vervoer in Limburg wilde winnen. En dat NS de concurrentie had gedwarsboomd. De ACM oordeelde dat NS het een bedreiging zou vinden als 2 spoorvervoerders in Limburg over hetzelfde traject zouden gaan rijden. Dat kan betekenen dat op den duur ook andere delen van het hoofdrailnet regionaal aanbesteed kunnen gaan worden. Uiteindelijk heeft de provincie Limburg de concessie aan Arriva gegund.

NS heeft bezwaar aangetekend tegen de boete van de ACM.