Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Nummers en uitgifte

Nummers en uitgifte

De ACM beheert de voorraad beschikbare telefoonnummers. Telecomaanbieders en bedrijven kunnen bij de ACM nummers aanvragen. De ACM houdt in een register bij welke telecomaanbieder of welk bedrijf de houder is van een nummer. Elke groep nummers moet voor een specifieke bestemming worden gebruikt. Zo zijn 0800-nummers bedoeld voor gratis informatiediensten en 06-nummers voor mobiele telefoons. De ACM kent nummers toe en houdt toezicht op het gebruik ervan, bijvoorbeeld voor mobiele nummers. In 2017 is de beleidsregel 'Toekenning en intrekking 090x en 18xy-nummers' uitgegeven. Hiermee zijn de regels voor uitgifte en gebruik van deze nummers aangescherpt.

Toegekend Ingetrokken
Tabel 23: Aantal toegekende en ingetrokken nummers
1. Overige nummers 7.380.014 1.214.029
2. Bedrijfsnummers 196.200 90.400
3. 0800-nummers 825 810
4. 0900-nummers 274 1.119
5. 0909-nummers 182 211
6. 0906-nummers 17 220
Nummerreeks % vrije nummers
per 31-12-2017
% vrije nummers
per 31-12-2016
Tabel 24: Overzicht percentage vrije nummers
0900 kort 51,64% 42,64%
0800/0906/0909 kort 78,48% 76,42%
0800/0900/0906/0909 lang 99,87% 99,81%
Mobiele nummers 9,20% 9,12%
Carrierselectie (4-cijferig) 60,00% 48,00%
Bedrijfsnummers 66,64% 65,82%
18xy abonnee-informatiediensten 47,47% 65,82%
Registraties aanbieders elektronische communicatie Eind-stand 2015 Eind-stand 2016 Nieuwe registraties Beëindigde registraties Eind-stand 2017
Tabel 25: Overzicht registraties van diverse marktpartijen
Openbaar elektronisch communicatienetwerk 815 819 104 27 896
Openbare elektronische communicatiedienst 729 779 199 48 930
Bijbehorende faciliteiten 28 51 31 3 79
Gekwalificeerde certificaten 7 7 0 0 7
Registraties aanbieders post
Postvervoerdiensten 121 119 9 7 121
2017 2016
Tabel 26: Overzicht registraties Elektronische Communicatie
Aantal nieuwe en beëindigde registraties Elektronische Communicatie 412 367
Percentage registraties binnen de wettelijke termijn 100% 100%