Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Onderzoeken op grond van de Wet Markt en Overheid

Onderzoeken op grond van de Wet Markt en Overheid

De overheid mag optreden als ondernemer en concurreert dan ook regelmatig met bedrijven. De overheid moet zich wel aan regels houden om oneerlijke concurrentie met bedrijven te voorkomen. Die regels zijn vastgelegd in de Wet Markt en Overheid. Deze wet maakt deel uit van de Mededingingswet. De ACM kan nader onderzoek doen op basis van vragen, tips en signalen die zij ontvangt over oneerlijke concurrentie door de overheid. In 2017 waren er 18 onderzoeken.

Aantal 2017 Aantal 2016
Tabel 6: Aantal onderzoeken op basis van de Wet Markt en Overheid
Totaal 18 19
Waarvan Last onder dwangsom 1 1
Handhavingsbesluiten 2 2
(Vermeende) overtreder stopt met overtreding 3 9
Onderzoek gestopt / geen overtreding 5 4
Doorlopend in 2018 7 3