Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken

De opbrengst van het optreden tegen oneerlijke handelspraktijken in 2017 bedraagt ruim 6,5 miljoen euro.

Kruidvat en Flywise passen voorwaarden aan

In eerste instantie bood Kruidvat niet het wettelijk verplichte herroepingsrecht van 14 dagen op online verkochte vouchers. Inmiddels heeft Kruidvat dit aangepast. Ook heeft de ACM de organisator van deze reizen, Flywise, aangesproken. Het bedrijf voerde verbeteringen door zodat het zich nu houdt aan de regels die gelden bij de verkoop van pakketreizen. Beide bedrijven werkten constructief mee.

123 Soatest

De ACM heeft gewaarschuwd voor de praktijken van webwinkel www.123soatest.nl. De ACM heeft meldingen van consumenten bij ConsuWijzer, aangiften van de politie ontvangen en onderzoek gedaan. De ACM heeft sterke aanwijzingen dat het bedrijf de bestelde en betaalde testen niet leverde en de regels van het consumentenrecht overtrad. De website is niet meer in gebruik, waardoor de consumentenschade gestopt is.

Oxxio beboet voor onjuiste registratie klantgegevens

Oxxio heeft bij contracten voor onbepaalde tijd ten onrechte een einddatum laten registreren. Hierdoor leek bij het raadplegen van het register dat de klant een contract voor bepaalde tijd had, waardoor de consument moest wachten met overstappen dan wel een vergoeding moest betalen. Door het ingrijpen van de ACM is dit hersteld en is het duidelijk wanneer consumenten kunnen overstappen.

Snelle interventies

Snelle interventies zijn erop gericht om snel in contact te treden met een handelaar om een (vermoedelijke) inbreuk op het consumentenrecht te doen staken. Ook kan door snelle actie, waar mogelijk, compensatie van gedupeerden worden bewerkstelligd. In 2017 heeft de ACM diverse snelle interventies gedaan. In verband met vertrouwelijkheid kunnen we deze snelle interventies niet toelichten. Per snelle interventie is de opbrengst berekend door de gemiddelde schade per consument te vermenigvuldigen met het (al dan niet geschatte) aantal gedupeerde consumenten.