Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Online platforms onder de loep

Online platforms onder de loep

Online platforms brengen verschillende groepen gebruikers samen, zoals aanbieders enerzijds en consumenten anderzijds. In 2017 publiceerden we de resultaten van onze studies op het gebied van online videoplatforms en online hotelboekingssites.

Blijvende aandacht voor digitale mededinging

De snelle ontwikkelingen in digitale markten vragen om blijvende aandacht. Het belang wordt onderstreept door de ambitie van het Kabinet-Rutte III zoals blijkt uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Hierin wordt speciale aandacht gevraagd voor "digitale mededinging". Omdat de mogelijke problemen op dit gebied veelal breder zijn dan enkel mededinging, zal de ACM samenwerken met andere toezichthouders. Eind 2017 kondigden we aan dat de ACM samen met het Commissariaat voor de Media gaat onderzoeken of online platforms vrije nieuwsvergaring en pluriformiteit van media beïnvloeden. Ook verkennen we samen met de Competition and Markets Authority (CMA, in het Verenigd Koninkrijk) en de Italiaanse Mededingingsautoriteit de uitdagingen voor het toezicht op (prijs-)afstemming via algoritmes. Dat zei Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, tijdens het jaarlijkse Congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht.

Geen aanwijzingen voor concurrentierisico's bij online videoplatforms

In 2016 zijn we gestart met een marktstudie naar online platforms waarop video's worden aangeboden. Michiel Denkers, directeur Mededinging van de ACM, vertelde in een video over de rol van online platforms en de marktstudie over video streaming platforms. De ACM heeft deze studie gedaan om meer inzicht te krijgen in de werking, de spelers en de dynamiek van dit onderdeel van de online economie.

In augustus 2017 publiceerden we de rapportage 'Online videoplatforms onder de loep'. Hierin beschrijven we allereerst hoe de markt voor online videoplatforms werkt. Daarnaast analyseren we enkele scenario's waarin risico's voor de concurrentie kunnen ontstaan. Op basis van ons marktonderzoek hebben we geen aanwijzingen dat op dit moment sprake is van concurrentieproblemen bij online videoplatforms. Er is voldoende concurrentie tussen marktpartijen en genoeg dynamiek in de markt. Maar de kans op concurrentieproblemen en de impact daarvan hangen sterk samen met de verdere ontwikkelingen van de markt. Die ontwikkelingen blijven we kritisch volgen. We hebben ook een verkenning gedaan naar de algemene voorwaarden van online videoplatforms richting consumenten. Dat bevestigt dat sommige voorwaarden oneerlijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze consumenten bepaalde rechten ontzeggen. Dit soort voorwaarden is niet uniek voor videoplatforms; ze zijn te vinden bij veel online diensten. We hebben het onderzoek naar deze voorwaarden uitgebreid, samen met onze Europese collega's.

Versoepeling voorwaarden hotelboekingssites leidt tot gevarieerder aanbod

De ACM onderzocht samen met 9 andere mededingingsautoriteiten in Europa en de Europese Commissie de effecten van de versoepeling van de voorwaarden van hotelboekingssites. Booking.com en Expedia eisten eerder van de hotels dat de prijs voor een overnachting op het platform altijd de laagste was. In 2014 hebben zij hun voorwaarden voor de aangesloten hotels versoepeld onder druk van enkele autoriteiten. Zij vreesden namelijk dat die laagste prijsgarantie de concurrentie tussen de verschillende boekingssites zou verminderen. De ACM heeft de effecten van deze maatregel specifiek voor Nederland onderzocht. Uit het gezamenlijke onderzoek blijkt dat er meer concurrentie en meer keuze is voor consumenten op online hotel boekingssites. Ook komt naar voren dat bijna 50% van de onderzochte hotels (in Nederland 40%) niet wist dat de voorwaarden van de hotelboekingssites versoepeld waren. Zij hebben de versoepeling dus (nog) niet goed benut.