Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Opbrengst consumententoezicht

Opbrengst consumententoezicht

In 2017 bedraagt de totale geschatte opbrengst van het consumententoezicht ongeveer 48,4 miljoen euro.

De opbrengst van het consumententoezicht van afgeronde werkzaamheden in 2017 is ongeveer 22,3 miljoen euro en is gebaseerd op 7 zaken:

 1. Tarieventoezicht elektriciteit en gas op de consumentenmarkt
 2. Kruidvat en Flywise passen voorwaarden aan
 3. 123 Soatest
 4. Oxxio beboet voor onjuiste registratie klantgegevens
 5. Online tickets inclusief onvermijdbare kosten
 6. Administratiekosten energieleveranciers
 7. Snelle interventies

Opbrengst uit voorgaande jaren

De opbrengst uit voorgaande jaren waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2017 is ongeveer 26,1 miljoen euro en is gebaseerd op 1 snelle interventie en 8 zaken:

 1. Tarieventoezicht elektriciteit en gas op de consumentenmarkt
 2. Toezichtacties energie
 3. Ongevraagde vervolgzendingen
 4. Renteaanpassing bij pandhuizen
 5. Oneerlijke handelspraktijken bij webwinkels
 6. Verlaging betalingskosten internetaankopen
 7. Intransparante kosten in de reisbranche
 8. Autoprijzen inclusief rijklaarkosten

Daadwerkelijk effect is groter

Het daadwerkelijke effect van consumententoezicht is echter groter dan de geschatte opbrengst in euro's. Voor veel activiteiten van de ACM op het gebied van consumententoezicht is het lastig om een opbrengst te schatten omdat de effecten hiervan moeilijk in geld uit te drukken zijn.

De ACM beschrijft als dat mogelijk is per zaak hoe zij tot de berekening van de opbrengst is gekomen. We specificeren de opbrengst niet altijd per zaak in verband met vertrouwelijkheden. Elke opbrengst van consumententoezicht nemen we voor 2 jaar mee. Dit is in lijn met de Berekeningsmethode, tenzij anders aangegeven.