Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Over de ACM

Over de ACM

De ACM geeft in haar jaarverslag ook inzicht in interne ACM-aangelegenheden.

Dit bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • De taken en rollen van het bestuur van de ACM en van de verschillende directies
  • Personeelszaken, waaronder personeelsuitgaven en -bezetting
  • Ons beleid op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en integriteit
  • Klachten tegen de ACM of ACM-medewerkers
  • De tevredenheid over ConsuWijzer en de ACM
  • De ACM Academie
  • De samenwerking met andere toezichthouders en organisaties in Nederland en in het buitenland