Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Overheid en Markt

Overheid en Markt

De overheid is een belangrijke speler in de Nederlandse economie. De overheid maakt wetten en regels, is toezichthouder en aanjager van de economie. Maar de overheid is zelf ook actief als ondernemer, als eigenaar/aandeelhouder en als opdrachtgever. De overheid begeeft zich dus op de markt. Daar moeten voor iedereen de rollen en spelregels duidelijk zijn.

We houden toezicht op de overheid als die zich op de markt begeeft. Wij hebben daarbij ook oog voor publieke belangen. Overheidsoptreden in de markt leidt in bepaalde gevallen tot marktverstoringen. De ACM kan optreden tegen dergelijke marktverstoringen.

We maken overheden tijdig bewust van de effecten van hun beleid op de marktwerking. We beschermen ondernemers tegen oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten. En we letten erop of overheidsbedrijven eerlijk concurreren. Gelijke kansen voor ondernemingen draagt bij aan gezonde concurrentie en vergroot de innovatiekracht van de economie.

Wat hebben we in 2017 gedaan?

In 2017 hebben we voor dit thema van de ACM Agenda 2016-2017 onder meer:

De ACM heeft in 2017 ook concurrentieproblemen aangepakt bij 2 staatsbedrijven, namelijk bij NS en bij Schiphol. De ACM heeft vastgesteld dat NS haar machtspositie misbruikte bij de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Daarnaast constateerde de ACM dat er contacten waren tussen Schiphol en KLM die concurrentierisico's met zich meebrachten.