Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Pasfotohokjes

Pasfotohokjes

In deze zaak stond de vraag centraal of de gemeente Amsterdam te weinig kosten doorberekende aan de exploitanten van pasfotoautomaten bij het verhuren van ruimte voor het plaatsen van onbemande pasfotohokjes.

Kostendoorberekening

De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) gebiedt dat een bestuursorgaan alle kosten in rekening brengt. De branchevereniging Stichting Nederlandse Fotovakhandel en een aantal Amsterdamse fotovakhandels waren van mening dat de gemeente Amsterdam dit niet had gedaan. Zij dienden hierover een handhavingsverzoek in bij de ACM. Dit verzoek heeft de ACM afgewezen, omdat uit onderzoek bleek dat de gemeente conform de wet handelde. Tegen deze afwijzing hebben de branchevereniging en de fotovakhandels beroep aangetekend bij de rechtbank.

Geografische marktafbakening

Om de zaak te kunnen beoordelen was het van belang de geografische markt af te bakenen. Volgens de fotovakhandels vormde elk stadsdeel een eigen geografische markt. Dit zou betekenen dat mensen alleen binnen hun eigen stadsdeel een pasfoto zouden laten maken. De gemeente zou door de kosten van alle stadsdeelkantoren bij elkaar op te tellen te weinig kosten hebben doorberekend. De rechtbank volgt de ACM, die oordeelde dat de markt ruimer is en heel Amsterdam beslaat. De gemeente heeft daarmee het juiste aggregatieniveau van de kosten vastgesteld.

Verder gaat de rechtbank nauwgezet de kostenberekening van de gemeente en de beoordeling daarvan door de ACM na en komt tot de conclusie dat de toets juist is uitgevoerd. De ACM mocht daarbij uitgaan van de aangeleverde gegevens van de gemeente, zonder zelf onderzoek te doen.

Slotsom is dat de ACM volgens de rechtbank het handhavingsverzoek terecht heeft afgewezen.

Uitspraak rechtbank Rotterdam pasfotohokjes