Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Prijsafspraken accu’s vorkheftrucks aangepakt

Prijsafspraken accu’s vorkheftrucks aangepakt

De branchevereniging BMWT en 5 importeurs van accu's voor vorkheftrucks maakten afspraken over 'loodtoeslag'. Daarvoor kregen ze in 2017 ruim 16 miljoen euro boete van de ACM.

Wat was het probleem?

De branchevereniging BMWT en 5 importeurs van accu's spraken af een 'loodtoeslag' te gebruiken. Deze 'loodtoeslag' stond apart op de rekening bij de afnemers. Op die manier werd een onderdeel van de prijs van accu's vastgezet. De 'loodtoeslag' was bedoeld om de sterk fluctuerende prijs van lood op een vaste manier in de verkoopprijs van de accu's te verwerken. Ze deelden daarnaast concurrentiegevoelige informatie met elkaar. Dit leidde tot beperking van de onderlinge concurrentie.

Waarschuwing voor uitwisselen concurrentiegevoelige informatie

De ACM wees deze branche er ook op dat brancheverenigingen zich niet moeten laten lenen voor het verzamelen en delen van concurrentiegevoelige informatie. Ook moeten brancheverenigingen niet meewerken aan concurrentiebeperkende afspraken die de leden onderling maken. Uit het onderzoek van de ACM kwam namelijk naar voren dat dit bij andere onderdelen binnen de BMWT gebeurde. De branchevereniging hield bijvoorbeeld enquêtes over prijsontwikkelingen. In een enquête stonden bijvoorbeeld vragen over voorgenomen monteurstarieven en werd gevraagd naar de daadwerkelijk gehanteerde prijs. De ACM heeft geen overtreding vastgesteld en daarom geen boete opgelegd (in de zaken 7618 en 7617). De branchevereniging is gestopt met het verzamelen en verspreiden van dit soort concurrentiegevoelige informatie.

Ook in andere sectoren hebben we gewezen op de risico's van het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie, bijvoorbeeld bedrijven en brancheverenigingen in de haven- en transportsector.