Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Prijslenen door sloopondernemingen bij aanbestedingen

Prijslenen door sloopondernemingen bij aanbestedingen

De ACM legde eind 2012 en in 2013 boetes op aan meerdere sloopondernemingen omdat ze het kartelverbod hadden overtreden. De ACM stelde vast dat de sloopondernemingen bij verschillende aanbestedingen aan 'cover pricing' (prijslenen) hebben gedaan. Voorafgaand aan de inschrijving op de aanbesteding wordt informatie uitgewisseld over het voorgenomen inschrijfgedrag, waaronder de te hanteren inschrijfprijs. Het doel hiervan is dat één van de betrokken ondernemingen op basis van deze informatie hoger kan inschrijven zonder dat ze het risico loopt dat het project aan haar wordt gegund.

Beperking van de mededinging

Het CBb is van oordeel dat er in het geval van prijslenen geen sprake is van zelfstandig marktgedrag. Door de informatie-uitwisseling en afstemming van marktgedrag wordt het proces van de mededinging bij iedere individuele aanbesteding aangetast. Het CBb concludeert dat prijslenen een gedraging is die de mededinging in voldoende mate beperkt en naar haar aard schadelijk is voor de goede werking van de normale mededinging.

Bagatelbepaling

De sloopondernemingen hadden gesteld dat de ACM de exacte marktaandelen op de relevante markt moest berekenen. Als de marktaandelen onder de 5% of 10% (de wettelijk vastgestelde marktaandeel grenzen onder de oude en nieuwe bagatelbepaling) uit komen, valt het gedrag buiten het kartelverbod.

Het CBb volgt de ACM in het oordeel dat de relevante markt de individuele aanbesteding is. De ACM kon het gezamenlijk marktaandeel vaststellen door het aantal bij het prijslenen betrokken ondernemingen te delen door het aantal inschrijvers op de individuele aanbesteding. De gezamenlijke markt bij alle 5 de aanbestedingen kwam boven de grens van de bagatelbepaling uit, zodat de gedragingen wel degelijk binnen het kartelverbod vallen.

Het CBb heeft de opgelegde boetes beperkt verlaagd, omdat zij van oordeel is dat prijslenen een minder schadelijke vorm is voor de mededinging dan het zogeheten 'bid rigging', zoals bij de bouwfraude aan de orde was.

Uitspraak CBb slopers