Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Prijstransparantie

Prijstransparantie

De opbrengst door verbeterde prijstransparantie in 2017 bedraagt ongeveer 10,8 miljoen euro.

Door de intransparantie van de onvermijdbare kosten krijgen consumenten te maken met extra zoekkosten en bestaat de kans dat consumenten een verkeerde (te dure) keuze maken. De ACM gaat ervan uit dat deze extra kosten en de verkeerde keuze in totaal 0,75% van de gerealiseerde omzet betreffen, zoals ook gedaan is in de zaak 'Transparantie in reiskosten' in 2013 en in soortgelijke zaken in de reisbranche in 2014.

Online tickets inclusief onvermijdbare kosten

Voorheen kwamen er tijdens het boekingsproces van online tickets vaak nog allerlei onverwachte kosten bij, zoals service- of printkosten. De wet schrijft voor dat de aanbieder kosten die onvermijdbaar zijn in de basisprijs moet opnemen. Voor verplichte kosten die gelden per bestelling (dus niet per kaartje) geldt een vergelijkbare regel. Door het ingrijpen van de ACM zijn de onvermijdbare kosten per ticket al bij de start van de bestelling duidelijk in de prijs opgenomen. En zijn de onvermijdbare kosten per bestelling bij de start van de bestelling bij de prijs vermeld.

Administratiekosten energieleveranciers

Onderzoek van de ACM wees uit dat door energieleveranciers een vorm van extra kosten in rekening werd gebracht. Deze kosten werden niet duidelijk gecommuniceerd richting de consument en de kosten zijn aan te merken als onvermijdbare kosten. Deze zouden opgenomen moeten zijn in de vaste leveringskosten. De ACM heeft de betreffende energieleveranciers opgedragen deze kosten op te nemen in de vaste leveringskosten, zodat het vergelijken van energieprijzen voor consumenten transparant blijft.