Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Recht op ontbinding

Recht op ontbinding

Consumenten die een product in een webwinkel kopen, hebben in de meeste gevallen het recht om de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

Onjuiste informatie recht op ontbinding

In een sanctiebesluit heeft de ACM vastgesteld dat Tom B.V., die verschillende producten online verkoopt, waaronder fietsen en sportartikelen, ten aanzien van dit recht 3 overtredingen heeft begaan:

  1. De onderneming gaf misleidende informatie over het recht op ontbinding.
  2. De onderneming betaalde consumenten die wilden ontbinden niet met het juiste betaalmiddel terug.
  3. De onderneming voerde het beleid om indien een retourzending werd afgekeurd, bijvoorbeeld omdat een consument zijn IBAN rekeningnummer niet had vermeld, zelf geen actie te ondernemen maar te wachten tot de consument zelf contact opnam.

De ACM heeft Tom B.V. hiervoor 3 boetes opgelegd binnen de bandbreedtes van de boetecategorie├źn van samen 625.000 euro die wegens samenhang met 20% gematigd zijn tot in totaal 500.000 euro. De 2 feitelijk leidinggevenden kregen ieder een boete van 125.000 euro.

Samenhang overtredingen

De rechtbank volgt de ACM in haar uitleg over de overtredingen, maar matigt de boetes fors, tot 250.000 euro voor de onderneming en 75.000 euro voor de feitelijk leidinggevers. De redenen voor de boetematiging zijn de grote samenhang tussen de overtredingen en de "meer dan gebruikelijke negatieve publiciteit" die de onderneming en haar feitelijk leidinggevenden in de media hebben gekregen. Tegen dit laatste punt heeft de ACM hoger beroep ingesteld. Ook Tom B.V. en de feitelijk leidinggevenden hebben hoger beroep ingesteld.

Uitspraak rechtbank Rotterdam webwinkel recht op ontbinding