Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Rechtspraak

Rechtspraak

In 2017 hebben de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in totaal 41 einduitspraken gedaan. We signaleren in deze uitspraken een aantal belangrijke en interessante ontwikkelingen.

  • De kortgedingrechter heeft zich uitgelaten over de digitale werkwijze van de ACM. De rechter heeft zich gebogen over de vraag of de ACM in dit kader op de juiste manier van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
  • De eerste uitspraken over door de ACM geconstateerde overtredingen op grond van de Wet Markt en Overheid zijn van de hand van de rechtbank Rotterdam. In deze uitspraken verduidelijkt de rechtbank de kaders en de van toepassing zijnde normen van deze wet. Daarnaast heeft het CBb duidelijkheid gegeven over de vraag welke nevenactiviteiten zijn toegestaan voor netwerkbedrijven.
  • Het CBb heeft geoordeeld over ontoelaatbaar marktgedrag bij aanbestedingen. Ook is einduitspraak gedaan in een zaak over een langlopend kartel.
  • De ACM heeft zich sterk gemaakt voor de online consument en een aantal ondernemingen beboet vanwege oneerlijke handelspraktijken via de website. De rechtbank Rotterdam heeft in de eerste uitspraken hierover de overtredingen en de daarvoor opgelegde boetes grotendeels in stand gelaten. Interessant hierbij is het beroep op het gelijkheidsbeginsel dat door verschillende ondernemingen is gedaan.