Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Regulering postmarkt

Regulering postmarkt

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Die wet stelt onder meer eisen aan de tarieven van de universele postdienst, waaronder de postzegelprijs. Ook zijn er eisen voor de kwaliteit van bezorging door PostNL. De ACM onderzoekt jaarlijks of PostNL aan deze eisen voldoet.

Daarnaast heeft de Postwet als doel om de concurrentie op de postmarkt te beschermen en te bevorderen. De ACM analyseert de postmarkt om te bekijken of er nog genoeg concurrentie is. Als er sprake is van een machtspositie nemen we maatregelen om de concurrentie te bevorderen. De ACM houdt vervolgens toezicht op de invoering en naleving van deze maatregelen.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft de ACM haar analyse naar de mate van concurrentie bij het vervoer van tijdkritische brievenbuspost afgerond. Dat is de post van zakelijke verzenders die de volgende dag bezorgd wordt (24-uurs partijenpost). De ACM heeft voor de eerste keer een besluit genomen op basis van een nieuwe bevoegdheid in de Postwet. Ook is in 2017 de regelgeving duidelijk geworden die voor postvervoerbedrijven geldt om vanaf 1 januari 2018 met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben. De ACM houdt toezicht hierop.

Bijdrage aan ERGP

Bijdrage aan ERGP De ACM werkt op het gebied van posttoezicht samen met andere markttoezichthouders in Europa. Dat gebeurt onder andere in ERGP-verband. ERGP ('European Regulators Group for Postal Services') is het Europese samenwerkingsverband van nationale posttoezichthouders. Daar wisselen we ervaringen uit. Ook ontwikkelen we een gezamenlijke praktijk waar dit de Europese postmarkt helpt. Dit jaar heeft de ACM in ERGP-verband een bijdrage geleverd aan rapporten over onder meer toegang en grensoverschrijdende pakketten.

Bijdrage aan Tweede Kamer

De ACM heeft in 2017 een bijdrage geleverd aan de verzoeken vanuit de Tweede Kamer om hen te informeren over de postmarkt. In juni heeft de ACM een technische briefing verzorgd over het 'Tijdelijk besluit postbezorgers 2011'. Dat besluit gaat over de verplichting voor postvervoerbedrijven om met minimaal 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te sluiten. En in december heeft de ACM een technische briefing verzorgd aan de Tweede Kamer over mogelijke kruissubsidiƫring bij PostNL vanuit de universele postdienst naar post op de zakelijke markt.