Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Regulering telecommarkt

Regulering telecommarkt

De ACM houdt toezicht op de telecommarkt. Deze markt kent door de hoge kosten voor de aanleg van vaste netwerken een beperkt aantal concurrerende netwerken.

De ACM analyseert elke 3 jaar de verschillende telecommarkten om te kijken of er nog genoeg concurrentie is. Als er sprake is van machtsposities nemen we maatregelen om de concurrentie te bevorderen. De ACM houdt vervolgens toezicht op de invoering en naleving van deze maatregelen. Daarnaast bevat de Telecommunicatiewet regels ter bescherming van consumenten en bedrijven en het goed functioneren van telecommarkten (zoals het uitgeven van telefoonnummers). De ACM houdt toezicht op die regels.

Bijdrage aan BEREC

De ACM werkt op het gebied van telecom samen met andere toezichthouders in Europa. Dat gebeurt onder andere in BEREC-verband. BEREC staat voor 'Body of European Regulators for Electronic Communications' en is het Europese samenwerkingsverband van nationale telecomtoezichthouders. Daar wisselen we ervaringen uit. Ook ontwikkelen we een gezamenlijke praktijk op het gebied van regulering en toezicht waar dit de Europese telecommarkt helpt.

Telecom- en posttoezicht in Caribisch Nederland

De ACM en het Agentschap Telecom zijn samen verantwoordelijk voor het telecomtoezicht in Caribisch Nederland (CN) op basis van de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES. Het telecomtoezicht houdt in dat de ACM toeziet op de naleving van vergunningvoorschriften door telecombedrijven. Ook kunnen we geschillen beslechten tussen telecomaanbieders. De ACM houdt eveneens toezicht op:

  • Voorschriften over de aanleg en het beheer van telecominfrastructuur en het gebruik van nummers
  • De naleving van regels op de postmarkt
  • De uitvoering van de concessie die aan de postvervoerder FXDC in CN is verleend, waaronder de overkomstduur van brieven op en tussen de eilanden van CN

Wat heeft de ACM in 2017 gedaan?

In het najaar van 2017 heeft de ACM een bezoek gebracht aan Bonaire en Curaçao in het kader van het telecom- en posttoezicht op CN. De ACM heeft daar onder andere gesproken met marktpartijen en lokale toezichthouders over haar wijze van toezicht op CN en de uitdagingen met betrekking tot dit toezicht. We hebben daar ook bijgedragen aan de beslechting van een geschil tussen de telecomaanbieders UTS en Flamingo TV tegen Telbo over zeekabeltoegang op Bonaire. Hierover hebben partijen een principeakkoord bereikt. Daarnaast is de ACM betrokken bij een mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op CN.