Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Rol van de overheid in de markt

Rol van de overheid in de markt

De rechtbank Rotterdam heeft in 2017 de eerste uitspraken gedaan over de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). Met deze wet zijn in de Mededingingswet (Mw) gedragsregels neergelegd die gelden voor de hele overheid wanneer de overheid activiteiten verricht die (ook) door private ondernemingen worden verricht. De ACM ziet in het kader van de Wet M&O toe op eerlijke concurrentie door overheidsinstellingen.

Eén van de eerste vragen die de rechtbank heeft beantwoord is welke activiteiten onder de werking van de Wet M&O vallen. Hierover geeft de rechtbank duidelijkheid in de zaak Ferryvluchten. In de zaken Pasfotohokjes en Jachthavens heeft de rechtbank de norm verder uitgelegd.