Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Samenwerking

Samenwerking

De ACM werkt samen met andere toezichthouders en organisaties in Nederland en in het buitenland.

Markttoezichthoudersberaad

De ACM werkt samen met andere toezichthouders binnen het 'Markttoezichthoudersberaad' (MTB) aan effectiever en efficiënter toezicht. Het is een informeel samenwerkingsverband tussen de 7 markttoezichthouders: de ACM, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandse Bank (DNB), de Kansspelautoriteit (KSa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het MTB heeft tot doel om als toezichthouders onderling kennis te delen, van elkaar te leren en met elkaar samen te werken.

In 2017 heeft het MTB 2 bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van alle MTB-leden. Tijdens deze bijeenkomsten delen toezichthouders kennis en ervaring over zaak overstijgende onderwerpen. De bijeenkomst in maart stond in het teken van onafhankelijkheid. Het thema van de bijeenkomst in september was: 'De toezichthouder van de toekomst - vakmanschap in een steeds sneller veranderende samenleving'.

Internationale samenwerking

Kansen voor consumenten en ondernemers houden niet op bij de landsgrenzen. De ACM werkt daarom samen met buitenlandse collega-toezichthouders en andere buitenlandse instellingen. Deze samenwerking is gericht op uitwisseling van professionele kennis en ervaring en het gezamenlijk aanpakken van marktproblemen. Bovendien is het wettelijk kader van het toezicht sterk Europees bepaald. Dit geldt vooral voor de mededingingsregels en de regulering van de energie- en telecommarkten en in mindere mate voor die van de post- en vervoersmarkten.

De ACM neemt onder andere deel aan Europese en internationale samenwerkingsverbanden van mededingingstoezichthouders (ECN en ICN), van telecomtoezichthouders (BEREC), van toezichthouders op de elektriciteits- en gasmarkt (ACER en CEER), van consumententoezichthouders (CPC en ICPEN) en van toezichthouders op het gebied van de spoormarkt (IRG-Rail), luchthavens (Thessaloniki Forum) en post (ERPG). Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, is vicevoorzitter van ICN. Remko Bos, directeur Energie van de ACM, was in 2017 vicepresident van CEER en is aan het eind van 2017 voorzitter geworden van een CEER werkgroep.

Meerdere Europese toezichthouders hebben mededinging en consumentenbescherming beide in huis. Het samenbrengen van zowel consumentenbescherming als mededinging komt in Europa echter weinig voor. Doordat de ACM voor probleemoplossend toezicht kiest en het effect van haar optreden centraal stelt, zien internationale partijen de ACM bovendien als een innovatieve toezichthouder. De ACM is in 2017 net als het voorgaande jaar meerdere keren vanuit het buitenland gevraagd om over haar multidisciplinaire karakter en haar toezichtstijl te komen spreken.

De ACM werkt ook intensief samen met andere toezichthouders. De ACM leidt een gemeenschappelijke actie van EU toezichthouders, die Volkswagen onder meer aanspoort meer haast te maken met de reparatie van de auto's na het dieselschandaal en daarover betere informatie te geven. Verder zijn de ACM en het Bundeskartellamt in Duitsland in november 2014 onderzoeken gestart naar de sleepsector. De ACM en het Bundeskartellamt hebben hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europese mededingingsautoriteiten hebben om informatie uit te wisselen en onderzoeken te coördineren.

Op het gebied van telecom heeft de ACM zich samen met BEREC actief ingezet om goed toepasbare regels in het nieuwe telecomkader opgenomen te krijgen. Binnen BEREC heeft de ACM zich daarnaast ingezet voor een effectieve toepassing van de netneutraliteitsverordening. Binnen ACER en CEER werkt de ACM aan een Europese interne energiemarkt. De ACM is bijvoorbeeld actief in de CEER-werkgroep die de rolverdeling tussen netbeheerders en andere partijen verduidelijkt en werkt binnen ACER samen om handel met voorwetenschap en marktmanipulatie op de energiemarkten tegen te gaan.