Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Samenwerking acute thuiszorg

Samenwerking acute thuiszorg

In 2017 heeft de ACM gekeken naar de ruimte voor samenwerking op het gebied van acute thuiszorg. Acute thuiszorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en bestaat uit telefonische bereikbaarheid door een gespecialiseerde verpleegkundige, overleg over de behoefte aan zorg en verwijzing (triage) en het regelen van het bezoek door een zorgverlener.

Coöperatieve zorginstelling Thuis & Veilig vroeg ons om te kijken naar de plannen om acute thuiszorg in te kopen bij regionale aanbieders, die te bundelen en deze zorg op landelijk niveau te verkopen aan de zorgverzekeraars. De ACM concludeerde dat de voordelen van deze samenwerking groter zijn dan de mogelijke risico's voor de concurrentie.

Concurrentierisico's klein

De ACM schat in dat de mogelijke concurrentierisico's van de voorgenomen samenwerking bij acute thuiszorg in dit geval klein zijn. Dit komt omdat de samenwerking zo is vormgegeven dat er voldoende keuzemogelijkheden en concurrentiedruk blijven bestaan. Dit is gebeurd mede in samenspraak met de ACM. Zo koopt Thuis & Veilig de zorg via een aanbesteding bij de verschillende aanbieders in en houden klanten een volledig vrije keuze voor de aanbieder van reguliere thuiszorg. Ook zorgverzekeraars houden iets te kiezen over omdat zij acute thuiszorg ook kunnen inkopen bij thuiszorgaanbieders die geen lid van de coöperatie zijn.

Voordelen voor de consument

Bovendien leidt de voorgenomen samenwerking tot voordelen op het gebied van kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van acute thuiszorg voor patiënten en verzekerden. Acute thuiszorg hoeft niet meer op kleine schaal door iedere thuiszorgaanbieder te worden aangeboden. Dat waarborgt een continue beschikbaarheid van acute thuiszorg en efficiëntere besteding van zorggeld.