Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Sancties

Sancties

De ACM heeft in 2017 een aantal boetes opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt. Boetes kunnen alleen worden opgelegd op basis van een onderzoeksrapport. In een zaak worden soms meerdere betrokken ondernemingen beboet.

We zetten een paar relevante aspecten van 2017 op een rij:

  • We hebben 14 zaken afgerond waarvoor een onderzoeksrapport was opgemaakt
    • In 11 zaken daarvan werd in totaal 64,6 miljoen euro aan boetes is opgelegd
    • De andere 3 zaken werden afgerond zonder boeteoplegging
  • We hebben 21 ondernemingen beboet
  • We hebben 5 feitelijk leidinggevenden beboet

In vergelijking met 2016 hebben we dit jaar meer sanctiezaken gedaan (2016: 11), meer ondernemingen beboet (2016: 17) en in totaal hogere boetes opgelegd (2016: 3,3 miljoen euro).

In veel gevallen hebben partijen bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde boetebesluiten.

Tabel 9: Overzicht sanctiezaken
Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Boetes (in euro) 2.815.000 325.000 61.424.000 - 25.000
Zaken waarin een boete is opgelegd 5 1 4 0 1
Ondernemingen beboet 7 1 12 - 1
Feitelijk leidinggevers beboet 3 - 2 - -
Mediaan doorlooptijd (dgn) 106 197 174 - 174
Idem 2016 150 - - 72 -
Idem 2015 101 n.v.t. 367 164 -
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 91 91 91 91 91
Doorlooptijd wettelijk bij verdaging (dgn) 182 182 182 182 182
Percentage waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is 40% 0% 79% - 100%
Zaken afgerond zonder boeteoplegging - - 3 - -