Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Signaal over de kracht van markt en overheid

Signaal over de kracht van markt en overheid

In 'Het Signaal 2017' was de boodschap van de ACM: "Benut de kracht van de markt én van de overheid". We zien dat juist combinaties van markt en overheid vaak goed uitpakken voor de samenleving.

Waar ging het Signaal 2017 over?

In het Signaal 2017 laten we aan de hand van voorbeelden zien waar de kracht van de markt ligt en hoe markten publieke belangen kunnen borgen. Ook geven we aan op welke gebieden dat juist niet het geval is; daar heeft de overheid een heldere taak.

De ACM doet ook 3 suggesties waarmee de kracht van markt en overheid optimaal benut kan worden. Deze vallen allen onder de paraplu van 'high trust, high penalty':

  1. Creëer vertrouwen door duidelijkheid over regels
  2. Geef meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
  3. Benut het vertrouwen, maar controleer de uitkomsten

Zolang de overheid de grenzen goed bewaakt, zijn de publieke belangen én de consument gebaat bij het slim benutten van de markt.

Wat is het Signaal?

De ACM neemt actief deel aan het publieke debat. 'Het Signaal' is een jaarlijkse publicatie van de ACM waarin we wijzen op maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken die van belang zijn voor ons toezicht.

Labels