Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Snelle aanpak ACM beschermt consument

Snelle aanpak ACM beschermt consument

De ACM wil schadelijk gedrag van bedrijven waarvan consumenten last hebben zo snel mogelijk stoppen. Soms komen er over een bepaalde praktijk of over een bepaald bedrijf veel meldingen binnen. De ACM gaat dan na of de zaak zich leent voor een snelle aanpak. Daarmee kan zij problemen voor consumenten op een snelle en efficiënte manier oplossen met een duurzaam resultaat.

ACM maant aanbieder van PC-onderhoudsdiensten duidelijkere informatie te geven

De ACM heeft de eigenaar van een aanbieder van PC-onderhoudsdiensten aangesproken vanwege klachten van vooral oudere consumenten. Het bedrijf heeft daarna direct zijn verkooppraktijken aangepast. Het bedrijf zet bij verkoop aan de deur consumenten niet meer onder druk om 'ja' te zeggen tegen het aanbod. Bovendien krijgen zij betere informatie over de inhoud van de dienst, de kosten en de bedenktijd die geldt.